Consult inplannen

Wilt u informatie over een (eerste) homeopathische begeleiding van uzelf, uw kind of uw dier? Neem dan contact op met onze praktijk. Naar aanleiding van uw vraag vertellen wij u meer over onze benaderingswijze en al dan niet het vervolg.

Bent u reeds cliënt bij onze praktijk? Via onderstaande button is het mogelijk om een reservering voor een (telefonisch) vervolgconsult te maken. Aan uw reservering kunnen geen rechten worden ontleend en deze is pas definitief, nadat u van ons per e-mail een bevestiging van de afspraak hebt ontvangen. Wij behouden ons het recht voor om reserveringen en afspraken te weigeren dan wel te wijzigen.

Voor het plannen van intercollegiaal overleg verwijzen wij graag naar de button hieronder. Ook studenten aan het VHCN kunnen hier een afspraak inplannen.