Angst voor vuurwerk bij dieren

Oud en nieuw is voor veel dieren én mensen een vervelende periode. Hoe kom je met je hond, paard of kat deze tijd van het jaar zo goed mogelijk door?

Er zijn verschillende redenen voor het ontstaan van angst voor vuurwerk:

constitutie: dieren met een aangeboren gevoeligheid kunnen sneller angst voor geluiden ontwikkelen;

een traumatische ervaring, waarna de klacht is ontstaan; of

een combinatie van bovenstaande factoren.

Wat kan homeopathie hierin betekenen?

Als er sprake is van een aangeboren gevoeligheid voor angst, zit dit dieper in het systeem van uw dier dan wanneer er sprake is van angst ontstaan na een vervelende gebeurtenis.

Een combinatie van deze twee mogelijkheden komt echter het meest voor. Een gevoeliger dier heeft immers meer kans op blijvende klachten na trauma. Dit zegt ook iets over de wijze en duur van homeopatische begeleiding en de prognose.

Een gevoeligheid of klacht die aangeboren is en misschien al generaties lang aanwezig is, vraagt een intensievere aanpak dan een klacht die pas sinds een week bestaat. Toch kan uw dier, ook als hij al langer last heeft van angstklachten bijvoorbeeld tijdens vuurwerk, snel baat hebben bij klassieke homeopathie in de vorm van begeleiding van de acute klachten. Dit werkt snel maar ondiep, dat wil zeggen: het angstige gedrag kan als acute klacht prima behandeld worden, alleen komt het volgend jaar weer terug. Daarom is het verstandig na oud en nieuw te starten met een aanpak gericht op de constitutie van het dier, met als doel herhaling te voorkomen. Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden nog een keer op een rij.

Er zijn drie soorten klassiek homeopathische benaderingen van angstklachten:

acuut bij schrik: het dier heeft op het moment nog geen klachten, maar u wilt meteen kunnen handelen als uw dier geschrokken is van vuurwerk.

  • Het herstelproces wordt geactiveerd; en
  • de kans op restklachten is nihil.

preventie bij angstige en gevoelige dieren: tijdens een periode met veel kans op geluidsoverlast en daardoor grote kans op schrik en paniek.

  • Voorafgaand aan en gedurende de periode van oud en nieuw wordt het incasseringsvermogen van uw dier vergroot, waardoor deze vaak vervelende tijd minder belastend is voor uw dier én voor u; en
  • de kans dat het dier na oud en nieuw nog angstiger wordt, is sterk verkleind.

gericht op de constitutie, met als doel:

  • de aangeboren gevoeligheid voor geluiden verminderen;
  • de mogelijkheden om te herstellen na een toekomstig trauma vergroten; en
  • het dier zekerder en daardoor minder ontvankelijk maken voor heftige gebeurtenissen in het algemeen.

Meer informatie over begeleiding van angstklachten?

Lees dan verder bij onze praktijk of neem contact met ons op.