Invloed van omgevingsfactoren

In de begeleiding van zowel acute als chronische klachten heeft homeopathie al vanaf haar oorsprong vele goede diensten bewezen aan mens en dier.

Historie en leefklimaat

Een ingrijpend voorval als het overlijden van een dierbare kan een diep effect hebben op mens en dier en mogelijk aangeboren klachten activeren of verergeren. Een individu kan klachten ontwikkelen ten gevolge van (verdrietige) gebeurtenissen of als gevolg van (onjuiste) levensomstandigheden.

Mens en dier

De invloed van de mens op de klachten van zijn dier kan buitengewoon groot zijn, zowel klacht-veroorzakend als klacht-onderhoudend. De rol van de eigenaar en zijn/haar bereidheid om daar zo nodig kritisch naar te kijken zijn van groot belang voor het herstelproces. Daarnaast is een dier vaak het resultaat van een selectief voortplantingsproces. Hierdoor doen zich, naast de versterking van gewenste kenmerken, ook versterking van ongewenste kenmerken voor in de vorm van erfelijke pathologie.

Een ziekteproces waarbij omgevingsfactoren van invloed zijn op de klachtontwikkeling, vraagt over het algemeen om langere homeopathische begeleiding.

Meer informatie over homeopathische begeleiding?

Lees dan verder bij onze praktijk of neem contact met ons op.