Over Hildegard Dijkgraaf

Mijn naam is Hildegard Dijkgraaf en ik ben ruim 40 jaar met veel enthousiasme verbonden met de klassieke homeopathie voor mens en dier.

Achtergrond

In 1976 ben ik zelf als patiënt in contact gekomen met klassieke homeopathie. Het effect was zo groot dat ik meteen homeopathie ging studeren en mijn eigen praktijk ben begonnen, waarin ik zowel mensen als dieren adviseer. Aangezien er in mijn studietijd met betrekking tot dieren nog geen klassiek homeopathisch materiaal voorhanden was, heb ik mijzelf hierin volledig autodidactisch ontwikkeld. Hierbij heb ik alle lesmateriaal en ervaringen vertaald naar dieren in het algemeen en de specifieke diersoorten in het bijzonder.

Na enkele jaren praktijkvoering merkte ik dat ik mij binnen de mogelijkheden die de homeopathie bood, zoals ik die tot dat moment kende, niet verder kon ontwikkelen. Ik was echter nog niet tevreden over de bereikte resultaten van de ingezette therapieën bij mens en dier. Ik zat met veel vragen, waarop ik nog geen antwoord had kunnen vinden. Mijn speurtocht leidde mij naar het inzicht dat er een groot verschil is tussen voorschrijven op ziektebeeld en ziekteproces.

Keerpunt praktijkvoering

In de regel wordt in de klassieke homeopathie voorgeschreven op ziektebeeld, de symptomen zoals die op dat moment zichtbaar of merkbaar zijn. De hele ontstaansgeschiedenis, waarvan de wortel al vaak in het voorgeslacht ligt, wordt niet altijd meegenomen. Denk hierbij aan een situatie waarbij de oorsprong van de klacht een erfelijke ziekte is. Dat hoeft overigens niet meteen heel ernstig zijn. Ook een relatief onschuldige hooikoorts kan ‘in de familie zitten’. Daarnaast kan een duidelijke aanleiding de klacht getriggerd hebben.

Tevens kan een klacht zich in de loop van de tijd zo ontwikkeld hebben, dat het eerste originele ziektebeeld afwijkt van het huidige. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huidklachten die zich verplaatst hebben naar de longen. Tevens kunnen andere organen zoals nieren of lever mee gaan resoneren in het ziekteproces.

Door alle aspecten, die aan de ontwikkeling van een klacht hebben meegewerkt, te betrekken in het plan van aanpak zijn de mogelijkheden sterk vergroot. Dit betekende een ommezwaai in mijn praktijkvoering. Het is mij in de loop van de jaren gebleken, dat de resultaten hierdoor veel beter en vooral ook blijvender zijn.

Homeopaat, docent en opleiding

Naast homeopaat voor mens en dier ben ik actief als docent klassieke homeopathie en (gast)spreker op congressen en homeopathische en natuurgeneeskundige opleidingen. Na vanaf 1997 jarenlang les te hebben gegeven over homeopathie heb ik in 2007 het Veterinair Homeopathie College Nederland opgericht, thans Veterinair Holistisch Centrum Nederland (VHCN).

Meer weten over de praktijk of onze activiteiten?

Kijk dan verder bij onze praktijk of bekijk de agenda.